Masennuksen tehokas hoito masennuslääkkeet

Masennus on lisääntynyt hurjasti viimeisien vuosien aikana, ja kaikenikäisten henkilöiden tietoisuuden masennuksen oireista ja hoitomuodoista on saanut lisänäkyvyyttä sosiaalisen median myötä. Masennus ei aina vaadi lähtökohtaisesti hoitamista lääkemuotoisesti, tämä on yleistä tilanteessa kun kyseessä on niin sanottu lyhytkestoinen tunnetila, joka ei kuitenkaan vaikuta hallitsevasti päivittäiseen toimintaan. Edellä mainitussa tilanteessa henkilö pystyy kuitenkin toimimaan ”normaalisti” ja mielentila ei vaikuta hallitsevasti henkilön elämään.

Aina tilanne ei ole kuitenkin noin positiivinen, ja toisinaan tilanne on mielialaan hallitsevampi ja vaatii lääkkeellistä hoitomuotoa. Näissä tilanteissa masennus on laajempaa ja vaikuttaa muun muassa arkisiin toimintoihin niin kotona kuin työolosuhteissa, tai esimerkiksi koulussa. Masennuslääkitys ilman reseptiä onkin ollut osaltaan mataltamassa kynnystä hakeutua hoitoon ja avun saamisessa.

Masennus on tutkimuksien mukaisesti tulehdustauti

Masentuneiden henkilöiden verestä ollaan löydetty tehtyjen tutkimuksien mukaisesti samoja tulehduksien alkuaineita kuin sydän- ja verisuonitauteja. Tämä ilmennyt tulehdus ei niinkään ole bakteerien tai viruksien aiheuttama – kyseessä on tulehdus, joka johtuu elimistön puolustusreaktiosta. Elimistöä kuormittava pitkäkestoinen tulehdus näkyy todistetusti mielialassa ja vireystasossa.

Tutkimustuloksissa ei ole vielä ilmennyt onko masennus seuraus tai syy itse tulehdustilalle. Depressio lääkkeet ovat kuitenkin todistetusti lievittäneet kyseistä tulehdusta. Masennuksen hoitoon ollaan kokeiltu myös vaihtoehtoisia hoitomuotoja, kuten esimerkiksi urheilua. Urheilu vaikuttaa todistetusti positiivisesti mielialaan muiden todettujen hyötyjen lisäksi. Mikäli kyseessä on kuitenkin vaikeampi masennus, on lääkehoito usein tehokkain hoitomuoto. 

Masennuslääkkeet vaikuttavat aivojen välittäjäaine tasapainoon

Lääkehoito vaikuttaa aivojen välittäjäaineisiin tasapainottavasti ja käytännössä masennusoireet vähentyvät näin lääkkeellisen hoidon vaikutuksessa. Lääkehoidon voidaan siis sanoa olevan tutkitusti tehokas hoitotapa masennukseen ja depressioon. Depressio on ollut näkyvissä monen ikäryhmän keskuudessa viimeisien vuosien aikana. Tilastollisesti on arvioitu jopa 6% suomalaisista sairastavan depressiota. 

Depression oireita ovat muun muassa:

  • Mielialan laskeminen
  • Ruokahalun menettäminen
  • Unettomuus
  • Henkisen vireyden puuttuminen
  • Keskittymiskyvyn puute ja muistin heikkeneminen

Käytännössä masennuksessa näkyvät oireet syntyvät serotoniinin, noradreenaliinin ja dopamiinin ollessa keskenään epätasapainossa. Lääkkeet auttavat tasapainottamaan muun muassa edellä mainitut sopivamaan tasapainoon keskenään. Lääkehoito auttaa parantamaan mielentilaa, mielialaa sekä on avuksi muun muassa alentuneen työkyvyn suhteen.

Turvallinen masennuslääke avuksi auttamaan jaksamaan arjessa Suomessa

Masennuslääkitys mahdollistaa arjen sujumisen kun lääkemuotoinen apu on tarpeellinen. Masennuslääkitys ilman reseptiä on helpottanut lukuisien henkilöiden arkea ja madaltanut kynnystä myös aiheesta puhumisen suhteen. Lääkehoito on useimmiten kestoltaan yksilöllinen riippuen oireista. Suosituksena on jatkaa käyttämistä vielä noin 6 kuukautta masennuksen oireiden helpotuttua. Tämä on lähinnä hoitovaikutuksen takaamiseksi, ja masennusen uusiutumisen estämiseksi.

Tilastojen mukaisesti jopa puolet masennuksista saattavat uusiutua 6 kuukauden sisällä lääkehoidon lopettamisen jälkeen. Osta masennuslääke kätevästi verkkoapteekin kautta, jolloin lääkitys on saatavillasi melkein välittömästi heti kun sen tarvitset osaksi arjen askareita. Verkkoapteekki palvelee sinua vuorokauden ympäri silloin kun sinulle parhaiten sopii.

× Hei, voimmeko auttaa sinua tilaamaan?